Kritika Vladislave Gordić Petković u novinama „Nova“

U novinama „Nova“ (19. aprila 2022) objavljena je kritika knjige „Kako postajemo ono što smo postali“: Prva knjiga proze Vladimira Petrovića deluje kao skup kazivanja i portreta: autor slika upečatljive karaktere i sudbine, u formi fikcionalizovane ili dramatizovane ispovesti. Pokoja priča i skica može se ovenčati žanrom „potere“, kao „Priča o onima kojih nema“, čijiNastavite čitati „Kritika Vladislave Gordić Petković u novinama „Nova““