O autoru

Vladimir Petrović

Vladimir Petrović (1989), pripovedač, novinar, književni kritičar i grafički dizajner. Nakon studija radi kao novinar u nekoliko medija. Do sada je objavio desetine članaka u brojnim časopisima, kao i nekoliko istorijskih i književno-teorijskih studija u periodici.

Osnivač je internet-stranice Čitaonica na kojoj objavljuje prikaze književnih dela i publicistike.

Dobitnik je nekoliko nagrada na konkursima za kratku prozu. Priče su mu objavljivane u antologijama: Vreme (Službeni glasnik, 2013), Čuvari zlatnog runa III (Centar za kulturu „Veljko Dugošević“, 2019) i Pismo za Estebana (Regionalni info centar, 2020).

Živi u Beogradu.

Autora možete kontaktirati na i-mejl: kakopostajemo@gmail.com